Post HBO Black Belt Opleiding

Lees verder

Post HBO Lean Six Sigma Black Belt opleiding

Hier vindt u alle informatie over onze Post HBO Black Belt opleiding. Dit is de enige Lean Six Sigma opleiding in Nederland die wordt bekroond met een officieel diploma én internationaal erkend Lean Six Sigma certificaat. Het belangrijkste wat u leert tijdens deze opleiding is, met de Lean Six Sigma technieken, een organisatie te inspireren om de hoogste kwaliteit te leveren. De opleiding bestaat uit 11 dagen theorie en een praktijkopdracht waarbij wij u coachen om het geleerde succesvol toe te passen in de praktijk.

Gegarandeerd een waardevol diploma met internationale erkenning

De opzet van de opleiding en de jarenlange ervaring van onze Master Black Belts in combinatie met de kwaliteit van het lesmateriaal hebben geresulteerd in een officiële Post HBO erkenning. Na succesvolle afronding ontvangt u daarom een Post HBO Black Belt diploma uitgegeven door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) aangevuld met het internationaal erkende certificaat van The Lean Six Sigma Company. Wij zijn actief in 4 landen. Hierdoor wordt uw diploma niet alleen internationaal erkend, maar belangrijker nog, deze wordt ook internationaal herkend.

Zeer ervaren Master Black Belts als trainer

Onze docenten zijn Master Black Belts die bij verschillende Lean Six Sigma organisaties zijn opgeleid. Denk daarbij aan o.a. General Electric en Dupont de Nemours waar zij vele jaren intern de Master Black Belt functie hebben vervuld. Ze zijn daarom in staat om de generieke methode te vertalen naar uw praktijk, waardoor u met een schatkist aan concrete voorbeelden uw collega’s kunt inspireren.

ISO 9001

Geacrediteerd

Een unieke opleiding

De post HBO opleiding wordt slechts een aantal keer per jaar verzorgd voor groepen van maximaal 25 ambitieuze deelnemers. Door het volgen van de opleiding behoort u daarmee tot een uniek gezelschap gediplomeerde Black Belts in Nederland.

Kijkt u eens rustig rond voor meer informatie over de inhoud, doelgroep en opzetvan de opleiding of schrijf u hier direct in.

Lees verderInschrijven

SPHBO

Bescherming aanduiding post HBO opleidingen
In Nederland is de “post-HBO” aanduiding niet beschermd. Indien na uren van studie uw certificaat heeft behaald kan uw (toekomstig) werkgever niet altijd bepalen wat uw opleiding nu eigenlijk waard is. Heel vaak wordt op de goede naam en faam van het opleidingsinstituut afgegaan. Dit kan voor u op een teleurstelling uitlopen.

Wat is de SPHBO?
De HBO instellingen kwamen zelf een aantal jaren geleden met het voorstel de aangeboden post HBO opleidingen op hun deugdelijkheid en klasse te toetsen. Dit om (aankomende) studenten en het bedrijfsleven inzicht te geven in de kwaliteit van de diverse post HBO opleidingen. Dit om voor belangstellenden het kaf van het koren te scheiden. Uit dit initiatief ontstond het SPHBO. Het SPHBO maakt onderdeel uit van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Dit is een landelijk opererend orgaan dat kwaliteitseisen opstelt en aangemelde opleidingen inhoudelijk toetst. Als de getoetste opleiding op alle punten voldoet aan de rigoureuze kwaliteitseisen, worden opgenomen in het Register en krijgen de aanduiding “Registeropleiding”. Indien de deelnemer zijn diploma of certificaat behaalt wordt hij vermeld in het Abituriëntenregister en krijgt hij een officieel, erkend diploma of certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).

Welke eisen worden er gesteld aan Registeropleidingen?
Er wordt getoetst op procedures en inhoud. Het SPHBO hecht er belang aan dat de opleidingen relevant zijn voor de markt, dat het niveau goed is en dat het programma actueel en up-to-date is. De SPHBO vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven werkelijk deelneemt aan de opzet, totstandkoming en het bij de tijd houden van het lesmateriaal betrokken is. Dit zorgt er ook voor dat de werkgevers en werknemers niet na de studie van een koude kermis thuis komen. Dit om te borgen dat de deelnemers na afloop
een werkelijk waardevolle studie hebben gevolgd. De aanbieders van post HBO-opleidingen die deze willen laten keuren wordt ook aangeraden een Adviescommissie met vertegenwoordigers uit het werkveld te faciliteren. Als de keuring is afgerond wordt er aangegeven welke veranderingen op inhoudelijk of organisatorisch gebied er moeten worden aangebracht.

SPHBO- getuigschriften
Indien u deelneemt aan Registeropleidingen kunt u na het succesvol afronden van uw opleiding de volgende papieren verkrijgen:
– Diploma: als u voor de opleiding kunt ‘slagen of zakken’..
– Certificaat: als u niet kunt ‘slagen of zakken’.

Landelijk Register van Deelnemers
Indien u de bij de SPHBO geregistreerde post HBO opleiding succesvol heeft afgerond en van de SPHBO een getuigschrift heeft gekregen wordt op de lijst gezet van het Landelijke Register van Deelnemers. Als de Human Resources Manager uw diploma’s en certificaten wil controleren kan dit. Ook kunt u bij verlies en diefstal afdrukken van uw getuigschriften laten maken.

The Lean Six Sigma Company biedt ook reguliere opleidingen. Lees meer.