Beschrijving Black Belt Training

Organisaties in Nederland worden steeds actiever op het gebied van procesverbeteren en erkennen dat procesverbeteren een belangrijke vaardigheid is. De Lean Six Sigma methodiek is dé invulling van procesverbeteren en wint daarom steeds meer aan terrein. Lean Six Sigma bestaat uit een projectorganisatie met verschillende rollen (lees meer). De methodiek bestaat verder uit een structuur en een set van technieken welke de Black Belt moet beheersen om als waardevolle verbeteraar organisaties te helpen hun processen te optimaliseren. Gedurende de Black Belt opleiding wordt de deelnemer, naar het hoogste niveau, opgeleid om processen te verbeteren.

Aansluiting bij het bedrijfsleven
De Nederlandse markt verandert in een hoog tempo. Consumenten worden steeds veeleisender en de concurrentie vanuit het buitenland wordt concreter en zwaarder.  Het gevolg is dat een organisatie kennis moet hebben om op hoog niveau te kunnen concurreren met betrouwbare, snelle en kwalitatief goede dienstverlening en producten. De key daarin is continu verbeteren en Lean Six Sigma is bij uitstek de methodiek daarvoor. 

Toegevoegde waarde van de opleiding
Zoals eerder benoemt wordt procesverbeteren steeds meer als een vaardigheid gezien. De toegevoegde waarde van de Post-HBO Black Belt opleiding voor u  is dat deze vaardigheid wordt bijgebracht onder toezicht van de accreditatiecommissie. Na het afronden van de praktijkcertificering heeft de deelnemer ook bewezen de methodiek in de praktijk te kunnen toepassen. We weten uit ervaring dat organisaties veel waarde hechten aan praktijkgecertificeerde Black Belts vanwege de pragmatische kijk op procesverbetering en de met data onderbouwde verbeteringen.

Een goede en ervaren Black Belt kan nog doorgroeien tot Master Black Belt binnen een organisatie en onder deze functie programmamanager van de Lean Six Sigma implementatie worden. In de Lean Six Sigma Black Belt opleiding leert de student een procesverbeteringsproject uit te voeren met de methoden Lean en Six Sigma. Het theoriegedeelte van de opleiding bestaat uit een 2 daagse Lean module, een Kaizen module van 1 dag en een 8 daagse Six Sigma module. In de Lean module worden aan de hand van een simulatie de Lean technieken uitgelegd en vertaald naar de eigen praktijk. In de Kaizen module leert u hoe een procesprobleem met een team in korte tijd op te lossen en de oplossing direct te implementeren (Kaizen-sessie).

Gedurende de 8 daagse Six Sigma module leert u om met behulp van de DMAIC structuur, data en de tool set, complexe procesproblemen te analyseren en tot een statistisch onderbouwde verbetering te komen. Tijdens de eerste 6 van de 8 dagen worden de Six Sigma tools behandeld die toepasbaar zijn in de dienstverlening en tijdens de laatste twee dagen wordt een verdieping gemaakt naar de tools die ook in de industrie toepasbaar zijn.

Naast de theorie dient u het geleerde in de praktijk toe te passen en een verbeterproject met de Lean Six Sigma methode en structuur tot een goed einde te brengen. Bij de intake van de opdracht beoordeelt de Master Black Belt  of de opdracht geschikt is. De criteria voor een geschikt project zijn vastgelegd in de studiegids (vraag hier aan). De criteria waarop de uitvoering van de praktijkopdracht wordt beoordeeld zijn op basis van internationale standaarden en staan onder toezicht van de accreditatiecommissie. De praktijkopdracht kan parallel gestart worden met het theoriegedeelte of kan na afloop van het theoriegedeelte gestart worden. Om de praktijkopdracht af te kunnen ronden zal eerst het theorie-examen moeten worden behaald. Gedurende de opleiding zijn er 2 beoordelingsmomenten die met goed gevolg door de student moeten worden afgelegd om voor het diploma in aanmerking te komen:

 • Het afsluitende theorie-examen na 11 dagen Lean Six Sigma theorie,
 • De beoordeling van de projectrapportage samen met verdediging van het praktijkproject na afronding.

In de studiegids is het uitgebreide programma van de opleiding opgenomen. De training wordt zowel in-company gegeven voor meerdere deelnemers van één organisatie als open-inschrijving waarin deelnemers vanuit verschillende organisaties in een opleiding zitten gefaciliteerd door The Lean Six Sigma Company.

Vooropleiding
Studenten aan de opleiding hebben minimaal HBO werk en/of denkniveau nodig. Er vindt geen specifieke intake plaats. Het instapniveau is een advies. Door het niveau van de statistische tools die behandeld worden, is HBO niveau benodigd om het diploma te behalen. Vooraf vindt een gesprek plaats tussen deelnemer en een Master Black Belt om te adviseren ten aanzien van deelname en praktijkproject. Hierbij wordt tevens de benodigde tijdsbesteding besproken. De Master Black Belt beoordeelt een praktijkproject op geschiktheid op basis van de volgende criteria:

 • Het op te lossen probleem is gelinkt aan een proces (en niet aan een incident),
 • Het probleem wordt door de organisatie onderkend,
 • Oplossing voor het probleem ligt niet voorhanden maar moet op basis van meting en analyse worden bepaald,
 • Er is sprake van variatie en defecten binnen het proces,
 • Het verzamelen van data is niet kapitaalsintensief,
 • Aannemelijke kans van slagen van het project,
 • Projectscope is haalbaar binnen 3-4 maanden.

Programma

De Black Belt opleiding is 2-ledig opgezet. Enerzijds zijn er 88 contacturen via hoorcolleges met verschillende didactische werkvormen als simulaties, oefeningen en games en anderzijds moeten de Black Belt studenten een praktijkproject doen welke ruim 220 uur in beslag neemt met 1-op-1 coaching van de trainer. Via intervisie wordt tijdens de praktijkopdracht, via presentatie en discussie, kennis uitgewisseld door de studenten. Dit wordt gefaciliteerd door de trainer. De randvoorwaarden van het project zijn zodanig opgesteld dat de student Black Belt zijn of haar opgedane kennis moet toepassen in de praktijk om te kunnen certificeren. Verder bestaat de training uit een deel zelfstudie ter voorbereiding op de modules en het examen. In de voorbereiding op de training wordt expliciet aangegeven welke literatuur men kan lezen ter voorbereiding op de training.Direct Inschrijven

Deel 1 - Lean Thinking

2 daagse training over de Lean technieken met onderwerpen als:

 • 5 principes van Womack
 • 7 verspillingen
 • Value Stream Mapping
 • Verscheidende verbetertechnieken

Deze dagen zijn opgezet rondom een simulatie welke als rode draad door de training loopt.

Deel 2 - Kaizen

1 dag verdieping op de Kaizen verbetermethode.

Deel 3 - Six Sigma

De volgende 8 dagen gaan dieper in op de Six Sigma projectstructuur en bijbehorende technieken. In hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Achtergrond Six Sigma
 • Define fase. Het selecteren van een project en vaststellen van de klantweens
 • Basis statistiek
 • Measure fase. Vaststellen en met van invloedsfactoren
 • Analyse fase. Vinden van grondoorzaken en analyseren van data
 • Hypothese testen
 • Improve fase. Oplossingen generen en uitvoeren van een pilot
 • Control fase. Controle plan opstellen en project afsluiting
 • Verdieping op Measurement System Analyses
 • Verdieping op Design for Experiments

Deel 4 - Praktijkopdracht

Wat houdt een praktijkopdracht in?Een praktijkopdracht is een verbeterproject veelal binnen uw eigen organisatie. Het project moet aantoonbaar bijdragen aan het doel van uw organisatie: het generen van geld en/of aan het verhogen van de klanttevredenheid. Bij zorginstellingen en overheden is het doel vaker de klanttevredenheid verbeteren en de operationele kosten drukken. Kortom: een verbeterproject moet altijd een positieve businesscase hebben. Voorbeelden zijn: Verbeteren van de klanttevredenheid, minder klantklachten, verbeterde kwaliteit van producten of diensten en besparing van kosten. Deze resultaten moeten behaald worden met gebruik van Lean en Six Sigma technieken. Waar vindt u projecten?In eerste instantie raden wij u altijd aan om projecten binnen uw eigen werkomgeving te zoeken. De opbrengsten van een project zijn velen malen meer dan de investering van de opleiding en coachingskosten. Wij raden daarom ook aan om deze kosten als projectkosten op te voeren i.p.v. opleidingsbudget. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om binnen uw organisatie een project te doen, dan staat het vrij om elders een project te zoeken. Zolang u kunt voldoen aan de randvoorwaarden, kunt u denken aan projecten binnen verenigingen waarin u actief bent. Of wellicht heeft een familielid of vriend(in) met een eigen onderneming. Denk ook eens aan de school van uw kinderen, vrijwilligerswerk binnen uw gemeente of zelfs goede doelen. Zorginstellingen zijn altijd druk bezig met het reduceren van kosten en het optimaliseren van de kwaliteit van zorg. Door uw kennis op deze manier in te zetten snijdt het mes aan twee kanten.

Lean Six Sigma Black Belt Certificaat

Procesverbeteren wordt steeds meer als een vaardigheid gezien. De toegevoegde waarde van de Post HBO Black Belt opleiding voor u is dat deze vaardigheid wordt bijgebracht onder toezicht van de accreditatiecommissie. Na het afronden van de praktijkcertificering heeft de cursist ook bewezen de methodiek in de praktijk te kunnen toepassen.

We weten uit ervaring dat organisaties veel waarde hechten aan praktijkgecertificeerde Black Belts vanwege de pragmatische kijk op procesverbetering en de met data onderbouwde verbeteringen. Een goede en ervaren Black Belt kan nog doorgroeien tot Master Black Belt binnen een organisatie en onder deze functie programmamanager van de Lean Six Sigma implementatie worden.

IASSC geaccrediteerd

Kosten

Post HBO Black Belt training: €4.500,-

Inclusief:

 • Cursus materiaal (USB-stick met slides, handboeken en oefenmateriaal)
 • Luncharrangement, koffie, thee en frisdrank
 • Parkeerkosten
 • Examen (2 her-examens, als nodig)
 • Theorie certificering
 • 10 uur coaching door uw Master Black belt
 • Project templates
 • Project beoordeling door 2 Master Black Belts
 • Praktijkcertificering

Exclusief

Eventuele overnachtingen

Data en inschrijving

De lesdagen starten om 9.00 en eindigen om 17.00. Gedurende de Six Sigma modules is het aan te raden om een laptop mee te brengen. Een proeflicentie van het statistisch programma Minitab wordt u door de docent uitgereikt.

Data post HBO Black Belt opleiding

in Van Nelle Fabriek Rotterdam

7 september 2017 training in Van Nelle Fabriek Rotterdam
7 september 2017, 8 september 2017, 22 september 2017,
12 oktober 2017, 13 oktober 2017, 9 november 2017, 10 november 2017,
30 november 2017, 1 december 2017, 21 december 2017, 22 december 2017

7 november 2017 training in Van Nelle Fabriek Rotterdam
7 november 2017, 8 november 2017, 21 november 2017,
12 december 2017, 13 december 2017, 9 januari 2018, 10 januari 2018,
30 januari 2018, 31 januari 2018, 13 februari 2018, 14 februari 2018