Waar heb je het vak geleerd?
Begin deze eeuw heb ik de opleiding tot Lean Six Sigma Black Belt gevolgd bij DuPont de Nemours. In 2002 ben ik op de DuPont Business School in Wilmington (USA) verder geschoold als Master Black Belt. Dit is een intensief programma van 2 weken, waarin je geschoold wordt om Black Belts te kunnen trainen en coachen. Daarvoor was ik al 3 jaar actief als Lean Six Sigma specialist en Technical Manager bij DuPont. In deze periode heb ik projecten geïnitieerd o.b.v. de KPI’s en samen met mijn team deze projecten tot een succesvol einde gebracht. In totaal heb ik ruim 10 projecten gedaan en binnen Dupont alleen al tientallen Black Belts en Green Belts getraind en gecoacht.

Na Dupont ben ik als Master Black Belt aan de slag gegaan bij KPN. Hier leerde ik dat Lean en Six Sigma prima methodieken zijn om ook binnen de dienstverlening processen te optimaliseren. Bij KPN was ik vooral actief bij de implementatie van Lean Six Sigma en heb ik naast het verzorgen van trainingen gewerkt aan projecten als het Internet + Bellen proces en het call reductie projecten. Als MBB speelde ik een grote rol bij het neerzetten van de methodiek binnen KPN.

Na gewerkt te hebben als Master Black Belt in de industrie en de dienstverlening ben ik mij gaan oriënteren op het overdragen van kennis. Ik wilde organisaties ondersteunen bij het uitrollen van Lean Six Sigma en mensen scholen tot Green Belt en Black Belt. Bij The Lean Six Sigma Company ben ik dit gaan doen. In 4 jaar tijd heb ik ruim 400 mensenopgeleid tot Lean Six Sigma professional, tientallen projecten gecoacht en organisaties als ING, Alphabet, ECT, ASML en gemeenten geholpen met het implementeren van Lean en Six Sigma. 

Visie op Lean en Six Sigma
Lean en Six Sigma zijn de standaard als het gaat om proces verbetering. Organisaties waar deze technieken worden geïmplementeerd zijn de organisaties waar winstgevendheid en dus continuïteit verzekerd zijn. Lean Six Sigma werkt altijd. Het is geen hogere wetenschap, maar vooral een gereedschap wat organisaties leert de juiste dingen te doen en op de juiste zaken te letten. 

Lean Six Sigma is echter ook weer geen wondermiddel en er liggen valkuilen in het verschiet. Succes is gegarandeerd bij die bedrijven en organisaties die het beste de valkuilen weten te omzeilen.

Lukt dit, dan weten managers precies waarop moet worden gestuurd en alle medewerkers begrijpen hoe men moet handelen om het beste uit zich zelf en de organisatie te halen. Met de klant als grote winnaar. Wie wil er immers niet tijdig, betrouwbaar en tegen de laagste kosten geholpen worden?

Waar heb je het vak geleerd?
Rijk Schildmeijer is Master Black Belt bij The Lean Six Sigma Company en heeft zijn praktijk ervaring voornamelijk in de industrie opgedaan. In de periode van 1993 tot 1995 was hij Process Improvement Engineer bij TNO, vervolgens een vergelijkbare proces-verbeter-rol bij de Nederlandse Kabel Fabriek (NKF) in Delft, en daarna heeft hij de kneepjes van de Lean Six Sigma methodiek verder geleerd bij DuPont de Nemours, een multinational die Lean Six Sigma hoog in het vaandel heeft staan. 

In 2004 werd Rijk verantwoordelijk voor het invoeren van Lean Six Sigma bij Alcan in Rotterdam, en vanaf 2005 is hij volledig bezig met Lean Six Sigma bij TriVision Advies, wat tegenwoordig The Lean Six Sigma Company is.
Ervaring heeft hij met allerhande verbeterprojecten, zowel in de primaire processen alsook in de ondersteunende en administratieve omgeving. Met name tools als SPC, Standard Work, FMEA en DoE kennen geen geheimen voor hem. Regelmatig begeleidt hij Kaizen Event workshops om door middel van de “snelkookpan” aanpak de verbeteringen gelijk te implementeren bij klanten. Als Master Black Belt heeft hij veel Black Belt en Green Belt trainingen verzorgd (ook internationaal, voor de George Group, inmiddels een onderdeel van Accenture) en heeft hij inmiddels honderden Black-, en Green Belts tot aan hun certificatie opgeleid.

Visie op Lean en Six Sigma 
Het doel van Lean Six Sigma is niet alleen om processen te verbeteren, maar met name ook om een verbetercultuur te scheppen. Hiervoor is het van het grootste belang dat de medewerkers van een organisatie zelf met het verbeteren van de processen aan de slag gaan, om zo te laten zien aan hun collega’s dat het werkt. Hierdoor ontstaat de zo gewenste olievlek-werking van proces-verbeteren. Voor een succesvolle implementatie van Lean Six Sigma en voor het realiseren van die verbetercultuur is er altijd behoefte aan 3 pijlers: 

  • Voortrekkers (de opgeleideBlack Belts en Lean Specialisten van de organisatie die verbeter-projecten doen),
  • Voorbeelden (de succesvolle projecten en Kaizen Events die de collega’s laten zien dat het werkt),
  • De Kritische Massa, dat zijn de teamleden en het management die bereid zijn mee te werken in de teams en de projecten te ondersteunen om zo de initiatieven op gang te houden.